Programska šema

   05:30   
  Radio Crne Gore - Budilnik
   06:00   
  Dobro jutro Crna Goro
   07:00   
  Vijesti
   07:35   
  Dobro jutro Crna Goro, jutarnji program
   08:00   
  Vijesti
   09:00   
  Vijesti
   10:00   
  Vijesti
   10:05   
  Naučno – obrazovni program
   10:35   
  Sat Dijaspora
   11:00   
  Vijesti
   11:05   
  TV magazin (R)
   11:30   
  Knjiga žalbi (R)
   12:00   
  Vijesti
   12:05   
  Zapis: Priče iz Pive
   12:35   
  Muzika
   13:00   
  Vijesti
   13:05   
  Pola vijeka Crnogorske televizije – Vrijeme televizije
   14:00   
  Vijesti
   14:05   
  Globus (R)
   14:35   
  TV magazin (R)
   15:05   
  Muzika
   15:30   
  Dnevnik 1
   16:00   
  Sat Dijaspora
   16:10   
  Lajmet, vijesti na albanskom
   16:30   
  Obrazovna emisija: Sekvenca
   17:00   
  Debata: Lokalni izbori 2017 - Cetinje
   18:00   
  Vijesti + dnevnik na znakovnom jeziku
   18:30   
  Pola vijeka Crnogorske televizije – Vrijeme televizije
   19:10   
  Sat Dijaspora
   19:30   
  Dnevnik 2
   20:05   
  Film: Opet pakujemo majmune, film za slabovide
   21:35   
  Sav taj sport
   22:30   
  Dnevnik 3
   22:50   
  Sat Dijaspora
   23:10   
  Naučno – obrazovni program
   23:40   
  Sat Tv: Crna Gora u putopisima starnaca
   00:15   
  Muzika
   01:00   
  Sat Dijaspora i Ukusi jutra
   01:30   
  Dnevnik 3
   02:00   
  Debata: Lokalni izbori 2017 - Cetinje
   03:30   
  Sav taj sport
   04:30   
  Dnevnik 3